بازار خبر
چرا قرارداد باشرکت سازنده«ای.تی.سی»خط تهران-مشهد مناقصه نداشت؟
ابهامات پشت پرده حادثه برخورد دوقطار؛
سوالی که وزیر راه و شهرسازی و مسئولان راه آهن درباره حادثه برخورد دو قطار باید به آن پاسخ دهند ، این است که چرا برای قرارداد با شرکت سازنده «ای تی سی» مناقصه ای برگزار نشد.
 سایه سنگین سفته بازی بر اقتصاد/ضرورت هدایت نقدینگی سرگردان به سمت تولید
یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: ادامه روند استفاده بی رویه از سفته در معاملات کشور آثار نامطلوبی بر اقتصاد می گذارد و تعادل بازار را بر هم می زند.