بازار خبر
 سپرده‌ها سرگردان میان بانک ها/کدام استان بیشترین سپرده را جذب کرد؟
آتش زیر خاکستر موسسات مالی غیرمجاز؛
اگرچه شورای پول و اعتبار تصمیم گرفته که فعلا در مورد تغییر سود بانکی تصمیمی نگیرد، اما مشتریان همچنان بانکها را پرسودترین بازار برای کسب سود می‌دانند ولی از این بانک به آن بانک سرگردانند.
موج بیکاری؛ بزرگترین مشکل کشور
رئیس جمهور: باید رونق تولید را در کشور بوجود بیاوریم
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه هدف دولت از ترمیم کابینه خدمت به جامعه و توسعه بیشتر است گفت: بزرگترین مشکل کشور در سال‌های آینده، موج بیکاری است و باید با تجمیع سرمایه های کوچک و بزرگ، رونق تولید بوجود بیاید.